Om oss

Margareta Thorsell Gustafsson

Verksam i bolaget sedan 1986. Arbetade tidigare på Statistiska Centralbyrån, Skattemyndigheten Stockholm och Skatteförvaltningen i Uppsala län som länsrevisor.
Auktoriserad revisor sedan 2001!

margareta

Sylve Gustafsson

Verksam i bolaget sedan 1984. Arbetade tidigare på Statens Industriverk, Hagströms, Bredbergs och Wendlers Revisionsbyrå AB numera Ernst & Young, Utvecklingsfonden i Uppsala län, Neuman & Kamras Revisionsbyrå AB.
Auktoriserad revisor sedan 1983.

daniel

Kontaktformulär

Namn:

Email:

Ämne: